Arbeidsgivere

Arbeidsgivere som er tilknyttet til pensjonskassen

Følgende arbeidsgivere er tilknyttet Molde kommunale pensjonskasse:

–        Molde kommune

–        Molde Vann og Avløp KF

–        Molde Eiendom KF

–        Molde Kino AS

–       Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev fra oss med bekreftelse på medlemskapet.

Viktig informasjon for arbeidsgivere

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere sine ansatte om pensjonsrettigheter i Molde kommunale pensjonskasse. Dette kan blant annet være ved langvarig sykemelding hvor den ansatte må søke arbeidsavklaringspenger (AAP) og kan ha rett på midlertidig uførepensjon hos oss.