Kort introduksjon til pensjon

Det norske pensjonssystemet er tredelt og består av pensjon fra NAV, pensjon fra arbeidsgiver og egen sparing. Hva som gjelder for deg og din pensjon er blant annet avhengig av hvilket år du er født i. Her kan du se noen korte animasjoner om pensjon og hva som gjelder for deg.

Nærmere om pensjon

Ved å trykke på en av boksene nedenfor vil du vil komme til en side med mer informasjon om det aktuelle temaet innenfor pensjonsområdet.