Kontakt oss

Spørsmål om størrelse på pensjon, oppgjør, utbetalinger, eller fremtidig pensjon?

Ring: 71 11 10 80

Send e-post: pensjon@moldepensjon.no

Postadresse:   

Gabler pensjonstjenester AS

0123 Oslo

Postboks 1818 Vika

Øvrige henvendelser:

Ring: 71 11 10 00

Postadresse:   

Molde kommunale pensjonskasse

Molde Rådhus