Etterlatte og uførepensjon

Nedenfor får du kort innføring i etterlatte- og uførepensjon. De er delt opp slik at du kan se den videoen som omhandler den ytelsen du ønsker å vite mer om.

Ektefellepensjon

Barnepensjon

Uførepensjon