Vi har i dag lansert en ny og egen webside for Molde kommunale pensjonskasse. Vår ambisjon er at den nye websiden skal bidra til å gjøre informasjon om pensjonsordningene for medlemmene og andre pensjonsberettigede enda bedre enn det den er i dag. I tillegg håper vi at det skal bidra til å gjøre Molde kommunale pensjonskasse litt mer synlig, slik at det blir enda lettere for alle å oppsøke og finne frem til den informasjonen man trenger om pensjon.

Molde sett ovenfra i fjellsiden, med havet og fjell i bakgrunnen. Solskinnsvær.