Tilgjengelighetserklæring for Molde kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse har målsetning om høy grad av universell utforming på våre nettsider for at flest mulig har lett tilgang til god og åpen informasjon. Pensjonskassen er ikke underlagt kravene i forskrift om universell utforming, men vi velger likevel å publisere en tilgjengelighetserklæring i tråd med forskrift.

Denne erklæringen gjelder for moldepensjon.no. Tallene er fra 09. januar 2024.

Tilgjengelighet/Accessibility

Vi bruker Siteimprove til å kontinuerlig måle i hvilken grad moldepensjon.no oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider (universell utforming). Verktøyet gir oss en «Accessibility Score» som viser i hvilken grad nettsiden samsvarer med standardene i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Accessibility Score: 100 av 100 poeng.

WCAG-nivå A – score 100/100

WCAG-nivå AA, score 100/100

WCAG-nivå AAA, score 100/100

De ulike elementene på nettsiden er sjekket, inkludert skjemaer, bilder og linker.

Kilde: Siteimprove.

Merknader:

PDF’er, hovedsakelig årsrapporter publisert t.o.m. 2022, er ikke universelt utformet.

Videoene som er på nettsiden er ikke tekstet, men tekstlig innhold på videoene er dekkende for hva som kommuniseres muntlig.

Tips

Tekststørrelse

Hold inne Ctrl og tast + (pluss) for å zoome inn.
Hold inne Ctrl og tast – (minus) for å zoome ut.

Skjermleser

En skjermleser er et dataprogram som presenterer det visuelle på en skjerm over til en leseliste eller til syntetisk tale. Et eksempel på en slik skjermleser er Jaws. 

Du kan få mer informasjon om skjermlesere på Blindeforbundets nettsider.

Hvordan si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller som er språklig vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold på moldepensjon.no?

Vi setter pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet.

Her kan du ta kontakt: pensjon@moldepensjon.no