Molde kommunale pensjonskasse oppnådde en avkastning på hele 9,7% på sin forvaltning i 2021, noe som bl.a. skyldes et veldig sterkt børsår i både Norge og internasjonalt. Avkastning bidrar til å styrke pensjonskassens soliditet og buffere, og derigjennom pensjonskassens risikobærende evne. Årets resultat gjør også at pensjonskassen bidrar sterkt til å redusere Molde kommune og tilknyttede virksomheters direkteutlegg knyttet til fremtidig premiepensjonskostnader, gjennom tilbakeføring av overskudd. Du kan lese mer om resultatet og pensjonskassen i årsrapporten.