Styret

Molde kommunale pensjonskasse har et styre på 5 medlemmer; bestående av politikere, eksterne fagpersoner og representant for de ansatte. Styret velges av kommunestyret.

Styreleder er Roar Beck. Øvrige styremedlemmer: Bodil Palma Hollingsæter (nestleder), Ann-Heidi Paulsen Orvik, Øystein Solli og Lars Petter Kjerstad (ansattes representant).

Styrets sammensetting i perioden okt/nov 2017/2019 – okt/nov 2021/2023

Styremedlemmer oppnevnt av bystyret:

NavnValgperiode
Roar BeckStyreleder
Bodil Palma HollingsæterNestleder
Ann-Heidi Paulsen OrvikAnsattes representant
Øystein SolliAnsattes representant
Lars Petter KjerstadAnsattes representant

Styremedlemmer oppnevnt av arbeidstakernes organisasjoner:

NavnTilknytningValgperiode

Styret har valgt Morten Kraft som leder for perioden okt/nov 2019 – 2021.

Styret har valgt Fredrik William Knudsen som nestleder for perioden okt/nov 2019 – 2021.